İNSAN KAYNAKLARI (İK) POLİTİKAMIZ

CONSECTRA Savunma Teknolojileri insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, motivasyonu yüksek, sosyal ve mesleki yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak ve bu doğrultuda doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
  • Yeni pozisyonlar için öncelikle Şirket içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
  • Çalışanlara her konuda fırsat eşitliği yaratmak,
  • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
  • Personelin performanslarını, kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak şekilde objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
  • Açık iletişim ortamı sağlamak,
  • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek

•          İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikalarımızı düzenli bir şekilde gözden geçirerek geliştirmek ve güncellemektir